יש לי חובות מה עושים?

חובות כספיים הם מצב שכיח למדי בחיינו. אם זה חוב על כרטיס אשראי, הלוואה או חשבונות שלא שולמו, רבים מאיתנו מתמודדים עם חובות בשלב כלשהו בחייהם. למרות שחובות יכולים להוות מקור ללחץ ודאגה, חשוב לזכור שיש דרכים רבות להתמודד איתם בהצלחה.
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן עניינים

דני ליבנה - אובליגור הסדרי חוב

חברת אובליגור מספקת ייעוץ פיננסי וליווי מקצועי בתחום הכלכלי לאלפי חייבים, אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית, ובעזרת ההדרכה הכלכלית הנכונה והאפיקים בהם החברה פועלת במישור הפיננסי מול המערכת הבנקאית ו/או הנושים, אינספור לקוחות הצליחו לפתוח דף חדש ונקי מחובות.

תוכן עניינים

עם תכנון, ארגון ומעט סבלנות, ניתן להתגבר על חובות כספיים ולחזור ליציבות פיננסית.

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת היא תהליך שנועד לעזור לאנשים שנקלעו לקשיים כלכליים חמורים ואינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם. 

התהליך מאפשר לחייבים לקבל הפטר מחובותיהם תוך כדי עמידה בתנאים מסוימים וביצוע תשלומים כפי שנקבע על ידי הרשם או הממונה על הליכי חדלות פירעון.

תהליך זה כולל בדיקה של היכולת הכלכלית של החייב וניהול משא ומתן עם הנושים לגבי הסדר החובות.

איך אפשר למחוק חובות?

התהליך מתחיל בהגשת בקשה לבית המשפט או לרשות המתאימה, תלוי בגובה החובות. אם סך החובות עולה על סכום מסוים (לדוגמה, 166,627.31 ₪ נכון לשנת 2024), הבקשה תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון. אם החובות נמוכים מהסכום הזה, ההליך יתנהל דרך ההוצאה לפועל.

במהלך ההליך, נבחנת הבקשה והחייב נכנס לתקופת בדיקה שבמהלכה עליו להראות שהוא מתמודד עם החובות שלו באופן אחראי. בסוף התהליך, אם החייב עמד בתנאים הנדרשים, הוא יכול לקבל צו שיקום כלכלי שמחק את חובותיו או חלק מהם.

איך כדאי לטפל בחובות?

כדי לטפל בחובות בצורה יעילה, חשוב לנקוט בצעדים הבאים:

 • התייעצות עם מומחה: פנייה ליועץ המתמחה בחדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולה להקנות לכם את הכלים והידע לנהל את התהליך בצורה הטובה ביותר.
 • הבנת המצב הכלכלי שלכם: חשוב להבין את המצב הכלכלי המלא, כולל כל החובות וההתחייבויות, ולפעול בהתאם.
 • הגשת בקשה: אם זה מתאים לכם, הגישו בקשה להליך מחיקת חובות תוך הצגת כל המידע הרלוונטי על מצבכם הכלכלי.
 • הצעת תוכנית פירעון: במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרכו להציע תוכנית פירעון לנושים שלכם, כדי להראות את רצונכם לפרוע את החובות באופן סביר.
 • עמידה בתנאים: עמידה בתנאים שנקבעו במהלך ההליך, כולל תשלומים כספיים והשתתפות בקורסים לניהול כלכלי, אם נדרש.

ניהול מו"מ עם הנושים

ניהול משא ומתן עם הנושים הוא חלק מהליך מחיקת החובות, שבו החייב והנושים מנסים להגיע להסכמות בדבר תשלומי החובות. במידה ולא מתקבלות הסכמות, הרשם יכול להוציא "צו פתיחת הליכים" שלפיו נכסיו וחובותיו של החייב ינוהלו על ידי נאמן.

הליכי חדלות פרעון

חדלות פירעון היא הליך משפטי עבור יחידים או גופים שאינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות כלפי הנושים. התהליך מתחיל בהגשת בקשת חדלות פירעון, בין על ידי החייב עצמו, נושיו, או בתחומי שיפוט מסוימים, על ידי היועץ המשפטי לממשלה. 

העתירה עוברת לבחינה של של נציב הממונה על הליכי חדלות פירעון, אשר מעריך את מצבו הכלכלי של החייב על פי קריטריונים לצורך החלטה על פתיחת הליכי חדלות פירעון.

עם האישור, מתחילה תקופת ביניים, בסימן מתן צו לפתיחת הליכים. צו זה מעניק סעד מיידי לחייב, לרבות הפסקת פעולות גבייה פרטניות, יכולת פתיחת חשבון בנק והנפקת כרטיס חיוב, בין היתר. במקביל, מוטלות על החייב הגבלות מסוימות, כגון מגבלות נסיעה והגבלות על פעילות עסקית, לשמירה על תהליך חדלות הפירעון ואינטרסים של הנושים.

היבט מרכזי בהליך חדלות הפירעון הוא מינוי נאמן, המוטל עליו לפקח על שיקומו הכלכלי של החייב. תחומי אחריותו של הנאמן כוללים הערכת התנהלותו הכלכלית של החייב, הקפדה על עמידה בהליכי חדלות הפירעון וניהול נכסי החייב לטובת הנושים.

הליך חדלות הפירעון מטרתו לחלק באופן שוויוני את נכסי החייב בין הנושים, לספק מסלול מובנה לשיקומו הפיננסי של החייב, ובסופו של דבר, לפטור את החייב מהתחייבויותיו, מה שמאפשר התחלה כלכלית חדשה.

הסדר חוב

הסדר חוב הוא הסכם בין חייב לנושיו, שמטרתו למצוא פתרון לחובות שהצטברו. ההסדר יכול לכלול פריסת החוב לתשלומים, הקטנת סכום החוב, ולעיתים אף מחילה על חלק מהחוב. 

הסדר חוב יכול להתבצע באופן פרטי בין החייב לנושה, או כחלק מהליך משפטי כמו חדלות פרעון. הסדר חוב מסודר ומוסכם על שני הצדדים יכול להוות פתרון יעיל למניעת הליכים משפטיים יותר מורכבים ולאפשר לחייב לשקם את מצבו הכלכלי.

איך להסדיר חוב מול הבנק?

הסדר חוב מול בנק כרוך בתהליך משא ומתן מובנה שמטרתו להגיע להסכם המאפשר לחייב לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות בתנאים מתוקנים. בתחילה, על החייב לערוך סקירה מקיפה של מצבו הכלכלי כדי להבין את יכולת ההחזר שלו. התקשרות עם איש מקצוע, כגון עורך דין או מומחה להסדר חובות, יכולה לספק הכוונה וייצוג רב ערך במשא ומתן מול הבנק.

התהליך מתחיל ביצירת קשר עם הבנק להבעת הכוונה להסדרת החוב ולאחר מכן הצגת הצעת הסדר ריאלית. הצעה זו עשויה לכלול תשלום חד פעמי בסכום מופחת או תוכנית תשלום מובנית עם תנאים משתנים. משא ומתן עם הבנק עשוי לדרוש התאמות בהצעה כדי להגיע להסדר מקובל הדדית.

לאחר השגת הסכם, חיוני לתעד את התנאים בהסכם פשרה רשמי, המפרט את סכום התשלום, לוח הזמנים וכל תנאי ספציפי. הקפדה על תנאי ההסכם חיונית כדי למנוע השלכות משפטיות אפשריות ולחץ כספי נוסף. חשוב לקחת בחשבון את ההשפעה של הסדר החוב על ניקוד האשראי ומצבו הפיננסי, מה שהופך אותה להחלטה הדורשת שיקול דעת ותכנון מדוקדקים.

איך נראה הסדר חוב מול הבנק לעסקים?

הסדר חובות מול בנקים לבעלי עסקים כרוך במשא ומתן אסטרטגי לארגון מחדש או הפחתת חובות נותרים. תהליך זה מתחיל בדרך כלל בהערכה מקיפה של מצבו הפיננסי של העסק, תוך זיהוי היקף החוב ויכולת ההחזר של העסק. 

יועצים מקצועיים, כגון עורכי דין ומומחים פיננסיים, ממלאים תפקיד מכריע בגיבוש הצעת פשרה בת קיימא, המתיישרת עם יכולות תזרים המזומנים של העסק תוך הבטחת רציפות הפעילות.

שלב המשא ומתן כולל דיונים ישירים עם המחלקה המשפטית של הבנק, לצד התקשרויות מקבילות עם ספקים ונושים אחרים, על מנת לבחון אפשרויות סבירות לארגון מחדש של חובות. אלה עשויים לכלול הארכת תנאי ההלוואה, הפחתת ריביות, או אפילו מחילת חוב חלקית. 

התיקון האחרון לחוק חדלות הפירעון מציע מנגנון נוסף, המאפשר לעסקים דחייה זמנית לתכנן תוכנית הבראה מבלי לפנות מיד להליכי חדלות פירעון.

הסדר חוב מוצלח מצריך איזון עדין בין האינטרס של הבנק להבטחת כספיו לבין הצורך של העסק לקיים את הפעילות, מה שמוביל לרוב להסדרים מועילים הדדיים המונעים פירוק חברה ומבטיחים כדאיות לטווח ארוך.

איך נראה הסדר חוב לאדם פרטי?

בהליך הסדר חוב של אנשים פרטיים, התהליך דומה במהותו לזה של עסקים, אך ההבדל העיקרי נוגע לפשטות המספרים. 

לרוב, קל יותר לקבוע את ההחזר החודשי המתאים לאדם פרטי, מכיוון שהכנסתו (שלרוב תהיה יציבה יותר במקרה של משכורת קבועה) קלה יותר לחישוב לעומת הכנסות של עסקים או חברות. 

כמו כן, אין צורך להתמודד עם חישובי מס מורכבים או להתחשב בעלויות קבועות ומשתנות כמו שכר עובדים, תשלומים לספקים ועוד, אשר מהווים חלק מהאתגרים היומיומיים של בעלי עסקים.

איחוד תיקים

איחוד תיקים הוא תהליך שבו מספר תיקי חוב של חייב אחד, המנוהלים במוסדות שונים או בהוצאה לפועל, מאוחדים לתיק אחד. המטרה היא לייעל ולהפשיט את ניהול החובות ולאפשר לחייב להתמודד עם החובות שלו באופן מרוכז יותר. איחוד התיקים יכול להקל על החייב בכך שהוא מקבל תמונה ברורה יותר של מצבו הכלכלי ומאפשר לו לתכנן את התשלומים שלו באופן יעיל יותר. במקרים מסוימים, איחוד תיקים יכול גם להוביל להסדר חוב כולל שמטרתו לסייע לחייב לצאת ממעגל החובות.

הלוואה לסגירת חובות (מימון למחיקת חובות)

הלוואות לסגירת חובות מיועדות לאנשים שרוצים לסגור את חובותיהם באמצעות לקיחת הלוואה חדשה. הלוואה זו יכולה להיות מהבנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי וכדומה. היא מאפשרת לפרוע חובות קיימים ולהחזיר את הסכום למוסד המלווה בתשלומים חודשיים.

הגיע הזמן להגיד שלום לחובות ולחייך לשלום לחיים חדשים!

חברת אובליגור, עם ניסיון של מעל 20 שנה, מציעה לכם את הדרך המהירה, היעילה והנוחה ביותר להתמודד עם החובות שלכם.

למה לבחור באובליגור?

 • 93% הצלחה בסגירת חובות: הסטטיסטיקות מדברות בעד עצמן. אנחנו כאן כדי לנצח!
 • פתרונות חכמים לכל חוב: אנחנו יודעים שלא כל חוב זהה, ולכן אנחנו מציעים פתרון אישי ומותאם.
 • 60 דקות ותדעו איך מטפלים בחוב: זמן זה כסף, ואנחנו לא מבזבזים אותו!
 • ליווי מקצועי עד לסיום החובות: אנחנו לא נותנים לכם להתמודד לבד. אנחנו איתכם עד שהחובות נעלמים!

מה תקבלו מאתנו?

 • הערכת מצב פיננסי מקצועית בתוך 60 דקות.
 • בניית תוכנית טיפול בחובות מותאמת אישית.
 • משא ומתן קשוח מול הנושים.
 • ליווי צמוד לאורך כל התהליך.
 • הדרכה כלכלית שתעזור לכם להימנע מחובות בעתיד.

אל תמשיכו לחיות עם החרדה מהחובות. צרו קשר עוד היום ותתחילו לחיות חיים חדשים! לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו עכשיו!

אולי יעניין אותך גם..
פתרונות למחיקת חובות
הסדרי חוב
פתרונות למחיקת חובות

ניהול חובות הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שאנשים ומשקי בית רבים נתקלים בהם במהלך חייהם. ההשלכות של חובות יכולות להיות משמעותיות, ולכן חשוב לפעול באופן מושכל ומתוכנן כדי להתמודד עם המצב בצורה הטובה ביותר.

קרא עוד »
עזרה עם חובות ועיקולים
הסדרי חוב
עזרה עם חובות ועיקולים

נתקעתם במערבולת של חובות ואינכם יודעים איך לצאת ממנה? במאמר זה נציע לכם דרכים יעילות ומעשיות להתמודדות עם חובות ועיקולים, תוך שימוש בכלים משפטיים ופיננסיים שיכולים להקל על מצבכם.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
מחיקת חובות בעזרת הסדר חוב

הסדר חוב הוא תהליך משפטי או פיננסי שבו החייב והנושים מגיעים להסכמה על תוכנית לתשלום החובות, בדרך שתאפשר לחייב לנהל את חייו בצורה נורמלית ולהימנע מפשיטת רגל. התהליך יכול לכלול פירעון חוב בצורה מסודרת, דחיית תשלומים, הקטנת סכומי החוב ואף מחיקת חלק מהחובות במקרים מסוימים.

קרא עוד »
הסדרי חוב
הסדרי חובות עקב המצב

מלחמה לא רק גובה מחיר אנושי אלא גם מטילה עלויות כלכליות משמעותיות, משבשת את חיי היומיום, משפיעה על המורל הלאומי, ומלחיצה את הכלכלה באמצעות גיוס מילואים והשפעות אחרות. תרחיש זה הוביל משפחות ובעלי עסקים רבים להתמודד עם אתגרים פיננסיים.

קרא עוד »
הסדרי חוב מול נושים
הסדרי חוב
הסדרי חוב מול נושים

הסדר חוב הוא הליך פורמלי שתורם לאדם שעמוס בחובות בלתי עבירים, שמטרתו לנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי עם נושים. הסכם זה כרוך בדרך כלל בהתחייבות של החייב להחזיר חלק מוגדר מהחובות הקיימים, שהוא נמוך מהסכום המלא.

קרא עוד »
איחוד תיקים
הסדרי חוב
איחוד חובות

בעולם הפיננסי המורכב של ימינו, רבים מאיתנו מוצאים עצמם נתונים במערבולת של חובות ותיקים, המצטברים לאורך זמן ומהווים נטל כבד על התקציב האישי והמשפחתי. חובות אלו יכולים להיות תוצאה של הלוואות צרכניות, חובות כרטיסי אשראי, משכנתאות ועוד. כאשר כל חוב נושא עמו תנאים שונים, ריביות ותקופות החזר שונות, הניהול הפיננסי הופך למשימה מורכבת ולעיתים גם מעיקה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול הבנק

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא או ההלוואות שלכם? האם אתם חוששים שהבנק ינקוט בצעדים נגדכם בגלל פיגורים בתשלומים? אל דאגה – יש פתרון!

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנקים

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי החובות שלכם לבנקים? האם אתם מרגישים שאתם תקועים במלכודת? האם אתם רוצים להתחיל מחדש ולשקם את חייכם הכלכליים? אם כן, המאמר הזה הוא בשבילכם.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
מחיקת חובות

במאמר זה נסקור את היתרונות והחסרונות של מחיקת חובות, נבחן את השפעתה על החברה והכלכלה, ונראה מהן הדרכים הטובות ביותר ליישם אפשרות זו. מחיקת חובות יכולה להיות כלי יעיל אם היא מנוהלת בצורה אחראית, ואנו מאמינים שחשוב לבחון אותה לעומק.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
מה זה הסדר חוב

הסדר חוב הוא הליך משפטי שבו נושה וחייב מנסים להגיע להסכמה על תשלום חובות החייב. המטרה היא לאפשר לחייב להחזיר את חובותיו באופן מסודר, תוך מתן הזדמנות לחייב לשקם את מצבו הכלכלי.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חובות ללא חדלות פירעון

יש לכם חובות שקשה לכם לעמוד בהם? אתם מוצאים את עצמכם מתקשים לשלם את החשבונות וההלוואות בזמן? אל דאגה, יש פתרון שיכול לסייע לכם להתאושש כלכלית מבלי לפגוע בכם או בנושים שלכם – הסדר חובות ללא חדלות פירעון.

קרא עוד »
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות
הסדרי חוב
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות

עסקים רבים נקלעים לקשיים כלכליים ולחובות כבדים. אם אתם בעלי עסק המתקשה לעמוד בהחזר חובות, אל תתייאשו. קיימות דרכים להסדיר את החובות ולהמשיך לנהל עסק רווחי. במאמר זה תמצאו מידע על האפשרויות השונות להסדר חובות.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
הסדר חובות בהוצאה לפועל

עבור אנשים הסובלים מחובות עצומים, התמודדות מול הליכי גביית חובות מהווה אתגר מרכזי. למרות שהסיכון לחילוט נכסים מתנופף בצורה מאיימת, אין צורך לוותר על כל תקווה. בעזרת ייעוץ משפטי מיומן, ייתכן שעדיין יובטחו הסדרי חוב נוחים, ויחסכו מהחייב קשיים מיותרים.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות אשראי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברת האשראי

הסדר חוב הוא אסטרטגיה פיננסית חיונית עבור אנשים הנאבקים מול חובותיהם. הסדר חוב כרוך במשא ומתן עם נושים לפירעון חוב בסכום נמוך מהסכום הנקוב. תהליך זה יכול לספק הקלה עבור אלה שאינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות החוב שלהם במלואן, ומציע דרך להתאוששות פיננסית.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות סלולר
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברות סלולר

בנוף של התקשורת הישראלית, הסדר חוב הופך להכרחי כאשר לקוחות צוברים חשבונות שטרם שולמו עם חברות טלקום כמו פלאפון, סלקום, פרטנר, HOT מובייל, גולן טלקום וויקום. חובות אלו נובעים לרוב מהתחייבויות חוזיות לשירותים כגון תוכניות סלולר, אינטרנט ושירותי טלקום אחרים.

קרא עוד »
הסדר חוב בחדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חוב בחדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצב קיצון שבו אדם או עסק אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם. במקרים רבים, חדלות פירעון יכולה להוביל לפירוק העסק או פשיטת רגל של האדם.

קרא עוד »
הסדרי חוב
הסדרי חוב
הסדר חובות מול ספקים

הסדר חובות מול ספקים הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור עסקים שנקלעו לקשיים כלכליים ומתקשים לעמוד בהתחייבויות התשלומים שלהם כלפי ספקים. במצב שכזה, הדרך המועדפת צריכה להיות מציאת הסדר מוסכם עמם שיאפשר המשך פעילות תקינה.

קרא עוד »
שיקום כלכלי
הסדרי חוב
הסדרי חוב ושיקום כלכלי

שיקום והבראה זה הזדמנות. הזדמנות שהמדינה נותנת לבן אדם שהסתבך בחובות לפתוח דף חדש בחיים. למה כדאי למדינה לעשות את זה? מאוד פשוט.

קרא עוד »
איך יוצאים מחובות?
הסדרי חוב
איך יוצאים מחובות?

חוב זה בעצם כל סכום כסף שאנחנו חייבים למישהו. יש לו הרבה שמות היום. אנחנו מקבלים פרסומות על הלוואות, לקחת הלוואות, לקבל אשראי, לקבל מסגרות, כל אלה הם שמות לחוב.

קרא עוד »
לוגו של וואטסאפ דברו איתנו בוואטסאפ
דילוג לתוכן