הסדרי חוב מול נושים

הסדר חוב הוא הליך פורמלי שתורם לאדם שעמוס בחובות בלתי עבירים, שמטרתו לנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי עם נושים. הסכם זה כרוך בדרך כלל בהתחייבות של החייב להחזיר חלק מוגדר מהחובות הקיימים, שהוא נמוך מהסכום המלא.
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן עניינים

דני ליבנה - אובליגור הסדרי חוב

חברת אובליגור מספקת ייעוץ פיננסי וליווי מקצועי בתחום הכלכלי לאלפי חייבים, אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית, ובעזרת ההדרכה הכלכלית הנכונה והאפיקים בהם החברה פועלת במישור הפיננסי מול המערכת הבנקאית ו/או הנושים, אינספור לקוחות הצליחו לפתוח דף חדש ונקי מחובות.

תוכן עניינים

חובות והליך חדלות פירעון

איך חובות יכולים להוביל להליך חדלות פירעון?

 • הצטברות חובות – כאשר אדם או עסק צוברים חובות רבים שהם אינם מסוגלים לעמוד בהם, זה יכול להוביל בסופו של דבר לחדלות פירעון. החובות יכולים להצטבר עקב הוצאות מוגזמות, השקעות כושלות, ירידה בהכנסות, משבר כלכלי ועוד.
 • אי עמידה בתשלומי החוב – כאשר מפסיקים לשלם את תשלומי החוב או משלמים רק חלק מהם, החובות ממשיכים לגדול עם ריביות וקנסות. בשלב מסוים זה יכול להפוך לבלתי אפשרי לעמוד בתשלומים.
 • הלוואות נוספות לכיסוי חובות – לעיתים נוטים ללוות הלוואות נוספות כדי לכסות על חובות קיימים. אך זה רק מחמיר את המצב ומוביל לחובות גבוהים עוד יותר שקשה לעמוד בהם.
 • צו פירוק וכינוס נכסים – אם ממשיכים שלא לשלם את החובות, בסופו של דבר הנושים עלולים לפנות לבית המשפט ולבקש צו פירוק וכינוס נכסים כנגד החייב. זה כבר מוגדר כחדלות פרעון.
 • חדלות פרעון מובילה להליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים כדי לפרוע חובות ככל הניתן.

כך שבאופן כללי, חובות שמצטברים וגדלים ללא יכולת פירעון, עלולים בסופו של דבר להוביל למצב של חדלות פרעון ואובדן נכסים ורכוש.

מה זה הסדר נושים?

הסדר נושים מייצג פשרה פיננסית שמטרתה פתרון חובות, החלה על יחידים, עסקים קטנים ותאגידים גדולים כאחד. גישה זו כוללת משא ומתן על תנאים שעשויים לכלול קיזוז חובות, לוחות תשלומים נוחים או צורות אחרות של ויתורים הדדיים כדי להקל על החזר החוב. 

הסדרים כאלה הם פתרונות אסטרטגיים לחייבים המחפשים מסלולים ניתנים לניהול למילוי התחייבויותיהם הפיננסיות, ומציעים מסגרת מובנית עבור שני הצדדים להגיע לפתרון ידידותי. הבנת הניואנסים והיתרונות הפוטנציאליים של התנחלויות אלה היא חיונית עבור אלה השוקלים מסלול זה כאמצעי להתמודד עם אתגרי החוב שלהם ביעילות.

הסדר נושים לפי חוק חדלות פירעון

לפי סעיף 185 לחוק חדלות הפירעון, חייבים רשאים לפתוח בהליך הסדר חובה, אשר באישורו מביא להפסקת השעבוד. תהליך זה נשאר נגיש גם ללא הליכי חדלות פירעון פורמליים. הסדר נושים פשיטת רגל הופך למחייב את כל הנושים ברגע שהוא משיג את הרוב הנדרש ואישור בית המשפט. השלבים להשגת הסדר נושים כוללים:

 • בקשה לבית המשפט: הגשת הצעת הסדר החוב לעיון בית המשפט, המוביל למינוי מנהל הסדר למשא ומתן נושים.
 • אסיפת נושים: הצגה והצבעה על ההצעה, המחייבת רוב הצבעה ולפחות 75% מכוח ההצבעה לאישור, למעט נמנעים.
 • אשרור בית המשפט: לאחר אישור הנושים, בית המשפט מעריך ומאשר את ההסדר, תוך הקפדה על הגינות ובהתחשב בכל האינטרסים, עם הסמכות לאשר גם הסכמים שאינם מאושרים אם ייחשבו מועילים לכל הנושים.

הסדר נושים בהוצאה לפועל

על פי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ישויות רשאיות לבקש הסדרי נושים כדי להקל על התחדשות החברות, המאפשרות פעילות עסקית שוטפת באמצעות הקפאה זמנית של חובות קיימים. הוראה חוקית זו מיועדת לעסקים שמטרתם להגן על פעילותם מפני פעולות נושים. 

היבטים מרכזיים כוללים:

 • בקשה לסעד: ישויות יכולות להגיש בקשה להשארת חובות לשמירה על פעולות עסקיות.
 • הקפאה זמנית: בדרך כלל, ניתנת לתקופה מוגדרת, עם הגבלה מקסימלית של תשעה חודשים.
 • הגנה מפני נושים: במהלך תקופה זו, ייצוג משפטי מבטיח הגנה על נכסי החברה מפני תביעות נושים או פעולות משפטיות אחרות, תוך מתן צוהר מכריע לארגון מחדש ולהתייצבות פיננסית.

בקשה להסדר נושים

הסדר נושים כרוך בהגשת הצעה מפורטת לבית משפט השלום, המתווה את אסטרטגיית הפירעון של החייב. הצעה זו מפרטת את חלק החוב שהחייב מסוגל לעמוד בו, לרוב נע בין 10% ל-30% מסך החוב. השלבים העיקריים בתהליך כוללים:

 • הגשה לבית המשפט: ההצעה מוגשת לבג"ץ, אשר ממנה עורך דין, שיפקח על הליך הסדר החוב.
 • הודעה לנושים: מנהל ההסדר הממונה מפיץ את ההצעה בין הנושים, בבקשה לאשר את תביעותיהם.
 • אימות תביעה: עם קבלת תביעות חוב, מנהל ההסדר, בהתייעצות עם החייב, מעריך ומחליט בתביעות אלו.
 • משא ומתן: נציגו המשפטי של החייב מתקשר עם הנושים למשא ומתן על תנאי הסדר החוב.
 • אישור בית המשפט: פשרה המוסכמת הדדית, כגון תשלום של 30% מסך החוב, מוגשת לאחר מכן לאישור בית המשפט.

הבטחת ייצוג משפטי מנוסה הוא חיוני, שכן משא ומתן יעיל יכול להשפיע באופן משמעותי על תנאי החזר החוב, במטרה למזער את הנטל הכספי של החייב.

הסדרי נושים בהליך הבראת חברה

לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, חברות השואפות ליישב חובות עם נושים רשאיות להציע הסדר תוך שמירה על פעילות העסק. 

הדבר כרוך בבקשת צו עיכוב לפי סעיף 350ב, הגנה על החברה מפני פעולות נושים שעלולות לסכן את מאמצי הבראה. נקודות מפתח כוללות:

 • בקשת הוראת השהייה: מוגשת כדי לעצור זמנית את פעולות הנושים, תוך שמירה על היציבות הפיננסית של החברה.
 • משך זמן קבוע: ניתן בתחילה לתקופה מוגדרת, עם פוטנציאל להארכה של עד 9 חודשים, בכפוף לבקשת הנאמן.
 • שיקול דעת בית המשפט: ניתן להעניק הארכות מעבר ל-9 חודשים מסיבות מיוחדות.
 • ניהול אסטרטגי: ניהול חדלות פירעון דורש תכנון פרואקטיבי ופעולה מהירה כדי לייעל את התוצאות, תוך שימת דגש על הערך של להיות משתתף יוזם ולא פסיבי בהליכי חדלות פירעון.

סוגים של הסדר נושים

המסגרת המשפטית מספקת מנגנוני הסדר נושים שונים, המותאמים לשלבים שונים של תהליך חדלות הפירעון:

לפני צו הכינוס

לפי סעיף 19א', חייבים רשאים להציע הסדרים לפני הגשת פשיטת רגל או צווי כינוס, המחייבים פירעון של לפחות 30% לנושים וסילוק מלא עבור חובות בעדיפות.

ההצעות צריכות לכלול פרטי ביטחון, הצהרת חדלות פירעון ודוח כספי, המוגש הן לבית המשפט והן לכונס הנכסים הרשמי.

שלב לאחר צו הכינוס

בעקבות צו הכינוס, ההסדרים כפופים לסעיפים 33 ו-35, המחייבים הצעות בכתב עם ערבויות פירעון.

בית המשפט מעריך הצעות אלו, אשר למרות סעיף 35(ז) המציע טווח החזר של 35%-80%, כפופות לשיקול דעת בית המשפט ולאישור הנושה.

לאחר פשיטת רגל

סעיף 52 מאפשר לחייבים פושטי רגל להציע תוכניות פירעון חוב ללא מינימום מוגדר, בכפוף להסכמת נושה לפיטורין.

קריטריוני אישור

לאשרור בית המשפט, הצעות חייבות להבטיח קולות רוב המייצגים לפחות 75% מערך החוב בכל סוגי ההסדרים.

מנגנונים אלו מציעים מסלולים מובנים לחייבים למשא ומתן על החזרים, איזון בין יכולות החייבים לאינטרסים של הנושים, וכפופים לפיקוח שיפוטי כדי להבטיח הוגנות והיתכנות.

פקודת פשיטת רגל מהי?

פקודת פשיטת רגל היא חקיקה הקובעת הליכים משפטיים לטיפול באנשים (יחידים) שאינם יכולים לשלם את חובותיהם. מטרת הפקודה היא לאפשר לחייב "להתחיל מחדש את חייו הכלכליים" ולמנוע את התעמרות הנושים והשלטונות בו.

הפקודה מסדירה את ההליכים הבאים:

צו כינוס: צו זה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי, והוא מעכב את כל ההליכים המשפטיים נגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

הכרזת פשיטת רגל: בית המשפט רשאי להכריז על החייב כפושט רגל לאחר שמיעת טענותיו וטענות הנושים.

הליך חדלות פירעון: הליך זה נועד להביא לחלוקת נכסי החייב בין הנושים באופן שוויוני, לפי סדר עדיפויות הקבוע בחוק.

השחרור מחובות: לאחר השלמת הליך חדלות פירעון, בית המשפט רשאי להורות על השחרור של החייב מחובותיו.

בנוסף, פקודת פשיטת רגל קובעת הגבלות שונות על החייב, כגון:

 • איסור יציאה מהארץ ללא רשות
 • איסור ניהול עסק
 • חובת דיווח לבית המשפט

חשוב לציין כי פקודת פשיטת רגל עברה רפורמה מקיפה בשנת 2019, ונקרא כיום "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל – מה חשוב לדעת?

בחירה בהסדר במסגרת זו מציעה מספר יתרונות:

 • חופש נסיעות: מבטיח שאין הגבלות על נסיעות בינלאומיות.
 • הגנה על אשראי: מגן על ציוני אשראי מפני השפעות שליליות.
 • שימור נכסים: מונע פירוק נכסים באמצעות כינוס נכסים.
 • המשכיות עסקית: שומרת על פעילות עסקית ללא הפרעה.

השגת הסדרים שוויוניים בין חייבים לנושים מציבה פעמים רבות אתגרים בשל אינטרסים מנוגדים בפתרון החוב. 

בתרחישים כאלה, יועצים ומומחים מיוחדים לחדלות פירעון ממלאים תפקיד מכריע, וממנפים את המומחיות שלהם כדי לנהל משא ומתן להסדרים המתואמים עם תהליך חדלות הפירעון, ובכך מאפשרים פתרון מאוזן לכל הצדדים המעורבים.

מתקשים לשמור על הראש מעל המים מבחינה כלכלית? אובליגור יכולה להיות סירת ההצלה שלך.

אנו מבינים את נטל החובות, ועם למעלה מ-20 שנות ניסיון ושיעור הצלחה יוצא דופן של 93%, עזרנו לאינספור אנשים להשיג חופש כלכלי. דמיינו את השקט הנפשי בידיעה שסוף סוף תוכלו לישון בשקט ללא משקל החוב על כתפיכם.

תוך 60 דקות בלבד, תקבל בהירות ושליטה. צוות המומחים הפיננסיים המסור שלנו ילווה אותך בתוכנית מותאמת אישית, המותאמת למצב ולמטרות הספציפיות שלך. אנו מציעים פתרונות חכמים לכל בעיית חוב, מחוב כרטיסי אשראי ועד הלוואות לסטודנטים, ומעניקים ליווי מקצועי לאורך כל הדרך.

הנה הסיבה שבגללה אובליגור הוא השותף המהימן שלך:

 • מומחיות מוכחת: אנו מתגאים בשיעור הצלחה של 93% ובניסיון של עשרות שנים בפתרון חובות.
 • גישה אישית: אנו מבינים שאתה ייחודי, וכך גם הפתרונות שלך.
 • פעולה מהירה: קבל מפת דרכים ברורה להתאוששות תוך 60 דקות בלבד.
 • תמיכה מקיפה: הצוות שלנו כאן בשבילך, בכל שלב.
 • הדרכה לא שיפוטית: אנו מאמינים בלהעצים אותך, לא לבייש אותך.

אל תיתן לחובות לעכב אותך יותר. קח את הצעד הראשון לעבר עתיד פיננסי מזהיר יותר. צור קשר עכשיו עם אובליגור לייעוץ חינם! התקשר אלינו עוד היום!

אולי יעניין אותך גם..
הסדר חובות מול בנקים לעוסק מורשה בחובות
הסדרי חוב
הסדר חובות מול בנקים לעוסק מורשה בחובות

אתם עצמאים עם עסק משלכם ונקלעתם לחובות מול הבנקים? אל תתביישו, זה קורה ליותר ויותר בעלי עסקים בתקופה כלכלית מאתגרת כמו זו. אבל אל דאגה, יש פתרונות! בואו נדבר על איך להתמודד עם המצב ולצאת מזה בשלום.

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק ירושלים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק ירושלים

נכנסתם לסחרור של חובות ולא יודעים איך לצאת מזה? אל דאגה, אתם לא לבד. בנק ירושלים, כמו כל בנק אחר, מציע ללקוחותיו אפשרות להגיע להסדר חוב שיקל על ההחזר ויאפשר לכם לחזור למסלול. בואו נבין יחד איך עושים את זה נכון.

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק לאומי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק לאומי

אם הגעת למצב של חובות בבנק לאומי, יש דרכים להסדיר את המצב בצורה נוחה וידידותית, ללא הליכים משפטיים ומורכבים. בואו נצלול לתוך העולם של הסדרי חוב ונראה איך אפשר לצאת מן המכשול הכלכלי הזה בשלום.

קרא עוד »
מחיקת חובות ללא פשיטת רגל
הסדרי חוב
מחיקת חובות ללא פשיטת רגל

חובות יכולים להיות סיוט אמיתי, גורמים לחרדה מתמדת ולתחושת מחנק. אבל אל דאגה! יש פתרון שיכול להציל אתכם מהמצב הזה מבלי שתצטרכו לעבור את כל התסכול והקשיים של הליך פשיטת רגל – מחיקת חובות ללא פשיטת רגל. בואו נצלול לתוך הנושא ונראה איך זה עובד, מה היתרונות, ומה צריך לעשות כדי להשיג את זה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לחברות בחובות
הסדרי חוב
מחיקת חובות לחברות בחובות

אתם יודעים את זה – אין תחושה רעה יותר מלדעת שהחברה שלכם שוקעת לתוך בור של חובות. כל בוקר אתם מתעוררים עם דאגה כבדה על הלב, חוששים מהרגע שבו ידפקו בדלת נושים זועמים או עורכי דין נחושים. אבל אל דאגה, יש פתרון! אנחנו כאן כדי לספר לכם איך ניתן למחוק חובות לחברות ולצאת מהסחרור הזה אל עבר אופק כלכלי בהיר יותר. אז בואו נצלול פנימה ונגלה איך עושים את זה נכון.

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק הפועלים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק הפועלים

אם נקלעתם לסיטואציה לא נעימה של חובות מול בנק הפועלים, אל דאגה – אתם לא לבד במערכה. עם ניסיון של מעל 20 שנה וקרוב ל-100% הצלחה בסגירת חובות, אנחנו באובליגור כאן כדי לעזור לכם להשיג הסדר חוב משתלם ולצאת לדרך חדשה. בואו נראה איך עושים את זה נכון, מהר ובלי כאבי ראש מיותרים!

קרא עוד »
הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי

גיבוש הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי הוא צורך ממשי עבור רבים המתקשים לעמוד בהחזרי ההלוואות והמשכנתאות שנטלו מהבנק. במאמר זה נסקור כיצד ניתן להגיע להסדר חוב ולהקל על נטל ההחזרים.

קרא עוד »
הסדר חוב עם בנק איגוד
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק אגוד

מצאת את עצמך במצוקה כלכלית וקשה לך להתמודד עם החובות מול הבנק? אל דאגה, הסדר חוב יכול להיות הפתרון המושלם עבורך. בבנק אגוד, כמו בכל בנק אחר, ניתן להגיע להסדרי תשלומים שיקלו על נטל ההחזרים החודשי. בעזרת ליווי מקצועי של יועצים פיננסיים מנוסים, תוכל לצאת מהסחרור הכלכלי ולהתחיל דרך חדשה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק הפועלים
הסדרי חוב
מחיקת חובות למעוטי יכולת

על מנת למחוק חוב, ובפרט במקרה של מעוטי יכולת, נדרש תחילה להבין מהו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אם כן, דיני חדלות פירעון הינם חוקים המתייחסים למצב שבו אין באפשרותו של אדם שחב דבר מה על פי חוק לגורם אחר, לפרוע ולשלם את חובו.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק הפועלים
הסדרי חוב
הסדר חובות מול בנקים לחברות

במסגרת הליך זה, אנו מקצים בעל מקצוע שינהל עבורכם מו"מ עם המחלקה הפיננסית של הבנק, או עורך דין חיצוני הפועל מטעם הבנק, על מנת למצוא פתרון למצב מורכב מסוים. הסידור עשוי לכלול תשלום חודשי נמוך יותר או פריסת ההלוואה לתקופה ארוכה יותר. יתכן גם שהסידור יכלול סכומי פיצוי חלקיים או סגירת החוב בהפחתה משמעותית.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק הפועלים
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנק הפועלים

מצב של חובות, במיוחד כשמדובר על חובות גדולים, הוא אינו מצב נעים לא משנה מי החייב ולמי החוב. יחד עם זאת, כאשר מדובר על חובות לבנקים, ובפרט לבנק הפועלים המהווה את הבנק הגדול ביותר בארץ, החוב הופך להיות לא נעים עוד יותר, שכן הבנקים יודעים כיצד לגבות כסף מלקוחותיהם בצורה טובה לצערנו.

קרא עוד »
מחיקת חובות בהליך החדש
הסדרי חוב
מחיקת חובות בהליך החדש

חשוב לדעת כי החוק (חוק חדלות פירעון) מעניק לכם את האפשרות למחיקת חובות. החוק החדש שונה מפקודת פשיטת הרגל הישנה, לטוב ולרע. החוק החדש מציע הליך שאינו קל עבור החייב, הליך הכולל מגבלות, צו תשלומים וכינוס נכסים. אך בסופו ישנו הפטר שמשמעותו מחיקת החובות. וזהו יכול להיות גלגל ההצלה לרבים אשר שקעו בחובות ואינם רואים מוצא אחר.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק לאומי
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנק לאומי

בנק לאומי הוא אחד הבנקים הגדולים והחשובים בישראל, בנק המספק הלוואות ואשראי לאנשים פרטיים ועסקים. וזה גם מסביר מדוע רבים מאיתנו מגיעים למצב שבו הם חייבים כספים לבנק ומחפשים אחר פתרונות למחיקת החוב.

קרא עוד »
פתרונות למחיקת חובות
הסדרי חוב
פתרונות למחיקת חובות

ניהול חובות הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שאנשים ומשקי בית רבים נתקלים בהם במהלך חייהם. ההשלכות של חובות יכולות להיות משמעותיות, ולכן חשוב לפעול באופן מושכל ומתוכנן כדי להתמודד עם המצב בצורה הטובה ביותר.

קרא עוד »
עזרה עם חובות ועיקולים
הסדרי חוב
עזרה עם חובות ועיקולים

נתקעתם במערבולת של חובות ואינכם יודעים איך לצאת ממנה? במאמר זה נציע לכם דרכים יעילות ומעשיות להתמודדות עם חובות ועיקולים, תוך שימוש בכלים משפטיים ופיננסיים שיכולים להקל על מצבכם.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
מחיקת חובות בעזרת הסדר חוב

הסדר חוב הוא תהליך משפטי או פיננסי שבו החייב והנושים מגיעים להסכמה על תוכנית לתשלום החובות, בדרך שתאפשר לחייב לנהל את חייו בצורה נורמלית ולהימנע מפשיטת רגל. התהליך יכול לכלול פירעון חוב בצורה מסודרת, דחיית תשלומים, הקטנת סכומי החוב ואף מחיקת חלק מהחובות במקרים מסוימים.

קרא עוד »
הסדרי חוב מול נושים
הסדרי חוב
יש לי חובות מה עושים?

חובות כספיים הם מצב שכיח למדי בחיינו. אם זה חוב על כרטיס אשראי, הלוואה או חשבונות שלא שולמו, רבים מאיתנו מתמודדים עם חובות בשלב כלשהו בחייהם. למרות שחובות יכולים להוות מקור ללחץ ודאגה, חשוב לזכור שיש דרכים רבות להתמודד איתם בהצלחה.

קרא עוד »
הסדרי חוב
הסדרי חובות עקב המצב

מלחמה לא רק גובה מחיר אנושי אלא גם מטילה עלויות כלכליות משמעותיות, משבשת את חיי היומיום, משפיעה על המורל הלאומי, ומלחיצה את הכלכלה באמצעות גיוס מילואים והשפעות אחרות. תרחיש זה הוביל משפחות ובעלי עסקים רבים להתמודד עם אתגרים פיננסיים.

קרא עוד »
איחוד תיקים
הסדרי חוב
איחוד חובות

בעולם הפיננסי המורכב של ימינו, רבים מאיתנו מוצאים עצמם נתונים במערבולת של חובות ותיקים, המצטברים לאורך זמן ומהווים נטל כבד על התקציב האישי והמשפחתי. חובות אלו יכולים להיות תוצאה של הלוואות צרכניות, חובות כרטיסי אשראי, משכנתאות ועוד. כאשר כל חוב נושא עמו תנאים שונים, ריביות ותקופות החזר שונות, הניהול הפיננסי הופך למשימה מורכבת ולעיתים גם מעיקה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול הבנק

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא או ההלוואות שלכם? האם אתם חוששים שהבנק ינקוט בצעדים נגדכם בגלל פיגורים בתשלומים? אל דאגה – יש פתרון!

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנקים

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי החובות שלכם לבנקים? האם אתם מרגישים שאתם תקועים במלכודת? האם אתם רוצים להתחיל מחדש ולשקם את חייכם הכלכליים? אם כן, המאמר הזה הוא בשבילכם.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
מחיקת חובות

במאמר זה נסקור את היתרונות והחסרונות של מחיקת חובות, נבחן את השפעתה על החברה והכלכלה, ונראה מהן הדרכים הטובות ביותר ליישם אפשרות זו. מחיקת חובות יכולה להיות כלי יעיל אם היא מנוהלת בצורה אחראית, ואנו מאמינים שחשוב לבחון אותה לעומק.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
מה זה הסדר חוב

הסדר חוב הוא הליך משפטי שבו נושה וחייב מנסים להגיע להסכמה על תשלום חובות החייב. המטרה היא לאפשר לחייב להחזיר את חובותיו באופן מסודר, תוך מתן הזדמנות לחייב לשקם את מצבו הכלכלי.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חובות ללא חדלות פירעון

יש לכם חובות שקשה לכם לעמוד בהם? אתם מוצאים את עצמכם מתקשים לשלם את החשבונות וההלוואות בזמן? אל דאגה, יש פתרון שיכול לסייע לכם להתאושש כלכלית מבלי לפגוע בכם או בנושים שלכם – הסדר חובות ללא חדלות פירעון.

קרא עוד »
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות
הסדרי חוב
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות

עסקים רבים נקלעים לקשיים כלכליים ולחובות כבדים. אם אתם בעלי עסק המתקשה לעמוד בהחזר חובות, אל תתייאשו. קיימות דרכים להסדיר את החובות ולהמשיך לנהל עסק רווחי. במאמר זה תמצאו מידע על האפשרויות השונות להסדר חובות.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
הסדר חובות בהוצאה לפועל

עבור אנשים הסובלים מחובות עצומים, התמודדות מול הליכי גביית חובות מהווה אתגר מרכזי. למרות שהסיכון לחילוט נכסים מתנופף בצורה מאיימת, אין צורך לוותר על כל תקווה. בעזרת ייעוץ משפטי מיומן, ייתכן שעדיין יובטחו הסדרי חוב נוחים, ויחסכו מהחייב קשיים מיותרים.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות אשראי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברת האשראי

הסדר חוב הוא אסטרטגיה פיננסית חיונית עבור אנשים הנאבקים מול חובותיהם. הסדר חוב כרוך במשא ומתן עם נושים לפירעון חוב בסכום נמוך מהסכום הנקוב. תהליך זה יכול לספק הקלה עבור אלה שאינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות החוב שלהם במלואן, ומציע דרך להתאוששות פיננסית.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות סלולר
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברות סלולר

בנוף של התקשורת הישראלית, הסדר חוב הופך להכרחי כאשר לקוחות צוברים חשבונות שטרם שולמו עם חברות טלקום כמו פלאפון, סלקום, פרטנר, HOT מובייל, גולן טלקום וויקום. חובות אלו נובעים לרוב מהתחייבויות חוזיות לשירותים כגון תוכניות סלולר, אינטרנט ושירותי טלקום אחרים.

קרא עוד »
הסדר חוב בחדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חוב בחדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצב קיצון שבו אדם או עסק אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם. במקרים רבים, חדלות פירעון יכולה להוביל לפירוק העסק או פשיטת רגל של האדם.

קרא עוד »
הסדרי חוב
הסדרי חוב
הסדר חובות מול ספקים

הסדר חובות מול ספקים הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור עסקים שנקלעו לקשיים כלכליים ומתקשים לעמוד בהתחייבויות התשלומים שלהם כלפי ספקים. במצב שכזה, הדרך המועדפת צריכה להיות מציאת הסדר מוסכם עמם שיאפשר המשך פעילות תקינה.

קרא עוד »
שיקום כלכלי
הסדרי חוב
הסדרי חוב ושיקום כלכלי

שיקום והבראה זה הזדמנות. הזדמנות שהמדינה נותנת לבן אדם שהסתבך בחובות לפתוח דף חדש בחיים. למה כדאי למדינה לעשות את זה? מאוד פשוט.

קרא עוד »
איך יוצאים מחובות?
הסדרי חוב
איך יוצאים מחובות?

חוב זה בעצם כל סכום כסף שאנחנו חייבים למישהו. יש לו הרבה שמות היום. אנחנו מקבלים פרסומות על הלוואות, לקחת הלוואות, לקבל אשראי, לקבל מסגרות, כל אלה הם שמות לחוב.

קרא עוד »
דילוג לתוכן