מחיקת חובות בעזרת הסדר חוב

הסדר חוב הוא תהליך משפטי או פיננסי שבו החייב והנושים מגיעים להסכמה על תוכנית לתשלום החובות, בדרך שתאפשר לחייב לנהל את חייו בצורה נורמלית ולהימנע מפשיטת רגל. התהליך יכול לכלול פירעון חוב בצורה מסודרת, דחיית תשלומים, הקטנת סכומי החוב ואף מחיקת חלק מהחובות במקרים מסוימים.
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן עניינים

דני ליבנה - אובליגור הסדרי חוב

חברת אובליגור מספקת ייעוץ פיננסי וליווי מקצועי בתחום הכלכלי לאלפי חייבים, אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית, ובעזרת ההדרכה הכלכלית הנכונה והאפיקים בהם החברה פועלת במישור הפיננסי מול המערכת הבנקאית ו/או הנושים, אינספור לקוחות הצליחו לפתוח דף חדש ונקי מחובות.

תוכן עניינים

במצבים בהם נראה כי הדרך היחידה היא המשך צבירת ריביות והעמקת החוב, קיימת אפשרות אחרת שעשויה להיות קרן אור בקצה המנהרה: הסדר חוב. 

הסדר חוב הוא תהליך משפטי או פיננסי שבו החייב והנושים מגיעים להסכמה על תוכנית לתשלום החובות, בדרך שתאפשר לחייב לנהל את חייו בצורה נורמלית ולהימנע מפשיטת רגל. התהליך יכול לכלול פירעון חוב בצורה מסודרת, דחיית תשלומים, הקטנת סכומי החוב ואף מחיקת חלק מהחובות במקרים מסוימים.

מחיקת חובות מהי?

מחיקת חובות מתייחסת לתהליך שבו חייבים מחפשים דרכים משפטיות להפטר או להפחית את חובותיהם, לעתים קרובות בשל נסיבות שאינן בשליטתם, כגון מיתון כלכלי או סגירת עסקים שנכפתה על ידי הממשלה. 

זה לא הליך משפטי עצמאי אלא תוצאה של פעולות משפטיות שונות כמו פשיטת רגל, הליכי חדלות פירעון והסכמי הסדר חובות. 

דיני חדלות הפירעון, במיוחד עם כניסת חוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי בשנת 2018, אפשרו לחייבים להציע תוכניות להסדר חובות שעשויות להיות כרוכות בתשלום נמוך מסכום המגיע במלואו, בהתבסס על יכולתם הכלכלית. 

איך למחוק חובות?

מחיקת חובות כרוכה בניווט תהליכים משפטיים לצמצום או מחיקת חובות. השלבים המרכזיים כוללים הכרזה על פשיטת רגל, השתתפות בהליכי חדלות פירעון וניהול משא ומתן להסדרי חוב. 

חוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי משנת 2018 מקל על כך בכך שהוא מאפשר לחייבים להציע הסדרים המשקפים את יכולתם הפיננסית, ומאפשר לשלם פחות מסכום החוב המלא. 

חיוני להתייעץ עם מומחה חדלות פירעון על מנת להעריך את כל החובות באופן יסודי ולקבוע את הדרך המתאימה ביותר להפטרת חובות. הכוונה מקצועית זו מבטיחה בחירת אסטרטגיה משפטית מתאימה, תוך מיקסום הסיכויים להשגת מחיקת חוב תוך עמידה בדרישות החוק ויכולות פיננסיות..

מחיקת חובות על ידי הסדר נושים

מחיקת חובות באמצעות הסדר נושים כרוכה במשא ומתן על הסכמים עם נושים על אופן פירעון החובות, ולעתים קרובות מצריך ויתורים משני הצדדים. 

ניתן לעשות זאת בנפרד, כאשר החייב מנהל משא ומתן בנפרד עם כל נושה, או ביחד, באמצעות הליך בפיקוח בית המשפט לפי חוקים כמו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

משא ומתן פרטני עשוי להשתנות בהתבסס על נכונות הנושה ומצבו הפיננסי של החייב, מה שעלול להוביל להסדרים חלקי ולא ממצה.

הסדר קיבוצי, לעומת זאת, מובנה יותר: נאמן מטעם בית המשפט מרכז את התהליך, מגבש הסכמה של הנושים על הצעת הפירעון, ובאישור הרוב, בית המשפט יכול לאכוף את ההסדר על כל הנושים. 

הסכם משפטי מחייב זה קובע כי לאחר שהחייב מקיים את התשלומים המוסכמים, יתרת החוב נמחלת. ההצלחה תלויה בשיתוף פעולה בין הנושים ובאישור משפטי, מה שהופך אותה למסלול בר-קיימא לחייבים המבקשים סילוק חובות מקיף.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מחיקת חובות באמצעות הוצאה לפועל כרוכה בהליך משפטי המכונה הליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל, שנועד לעצור את כל פעולות גביית החובות נגד החייב ולקבוע תכנית תשלומים המבוססת על פירוק נכסים. 

תהליך זה יכול להוביל לצו הפטר שניתן על ידי בית המשפט, ולמעשה ביטול החובות שנותרו, אם כי לא כל החובות זכאים להפטר (למשל, קנסות, מזונות, חובות ממרמה או עבירות חמורות). 

הליך חדלות הפירעון, המעודכן בתקנות חדשות, עוצר הליכים משפטיים נגד החייב ועורך סקירה יסודית של מצבו הכלכלי, מיפוי נכסים, הכנסות וחובות. 

נקבע הסדר תשלומים לעד 4.5 שנים ולאחר מכן, בהתקיים כל התנאים, מקבל החייב צו הפטר.

התהליך כולל מספר שלבים מרכזיים:

 • הגשת הבקשה: על החייב לפנות לממונה על חדלות פירעון ושיקום פיננסי במתן כל המסמכים הדרושים.
 • צו לפתיחת הליכים: במידה והבקשה תאושר, ניתן צו לפתיחת הליכים.
 • תקופת ביניים: מתרחשת סקירה של 11 חודשים של מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות המובילות לחובות.
 • צו שיקום כלכלי: על סמך הסקירה הכספית נקבעת תקופת שיקום עם הגבלות ותכנית תשלומים חודשית.
 • צו הפטר: עם סיום מוצלח של תקופת השיקום ועמידה בכל התנאים, מקבל החייב צו הפטר, המבטל את יתרת החובות.

מחיקה חובות בהליך חדלות פירעון

הליך חדלות הפירעון למחיקת חובות, במיוחד עבור אנשים מוגבלים באמצעים, כרוך בהליך משפטי מובנה שמטרתו סילוק חובות ושיקום כלכלי של החייב. 

בתחילה הוקל הדבר על ידי הוראת שעה משנת 2015, המאפשרת לחייבים בהוצאה לפועל לבקש הפטר מחובות בתנאי שיעמוד בתנאים ספציפיים, כגון הגדרתו כחייב מוגבל באמצעים במשך ארבע שנים רצופות, בעל חובות כוללים מתחת ל-800,000 ש"ח, ללא נכסים יקרי ערך, ועמידה בצווי תשלום במשך תקופה משמעותית לפני הבקשה.

לאחר ה-15 בספטמבר 2019, הפטר מהחוב הפך לחלק מהליכי חדלות הפירעון הרחב יותר, תוך התמקדות בשיקום החייב תוך מיקסום החזר הנושים. 

חדלות פירעון מוגדרת על ידי חוסר יכולתו של אדם לעמוד בהתחייבויות או כאשר ההתחייבויות עולות על הנכסים. 

התהליך מתחיל בהגשת בקשה, המוביל לפגישת הסדר תשלומים. אם לא נפתר, ניתן צו לפתיחת הליכים המטיל מגבלות על החייב בעוד נאמן מנהל את הנכסים והחובות. עמידה מוצלחת בתנאי צו השיקום מביאה להפטרת חובות, למעט חובות מסוימים כמו מזונות או חובות מפעילויות הונאה. סיוע משפטי מומלץ בשל מורכבות ההליך ומשך הזמן, תוך הבטחת תוצאות מיטביות וסילוק חובות

מחיקת חובות לבנקים

מחיקת חובות מול בנק כרוכה במשא ומתן להסדר להפחתה או ביטול של הסכום המדובר, לרוב כאשר החייב אינו מסוגל לעמוד בתנאי הפירעון. תהליך זה יכול להביא להפחתה משמעותית של החוב, ובמקרים מסוימים לביטול של עד 100%. השלבים להשגת מחיקת חוב בבנק כוללים בדרך כלל:

 • הכרה: הכירו את חומרת מצב החוב שלכם ברגע שאתם נתקלים בקשיים בביצוע תשלומים. התעלמות מהבעיה עלולה להחמיר את המצב, ולהוביל לשיעורי ריבית גבוהים יותר, לתביעות משפטיות ולחדלות פירעון אפשרית.
 • תגובה מיידית: הגיבו מיידית לכל פנייה מהבנק, במיוחד למכתב האזהרה הראשוני. זה מראה על הנכונות לטפל בבעיה ויכול למנוע מהבנק להסלים את הנושא למחלקה המשפטית שלו, דבר שיגרור עלויות נוספות.
 • תיעוד: בקשו מהבנק את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות הסכמי הלוואה, תדפיסי בנק ולוחות פירעון. זה יעזור לכם להבין את מלוא היקף החוב שלכם וכל שגיאות פוטנציאליות, ויכול לתת פתח למשא ומתן.
 • ייעוץ מקצועי: התייעצו עם יועץ פיננסי או עורך דין המתמחה בהסדר חובות. הם יכולים להציע הכוונה, להעריך את מצבכם הפיננסי ולעזור בפיתוח אסטרטגיה לניהול משא ומתן עם הבנק.
 • משא ומתן: פתחו במשא ומתן עם הבנק כדי לבחון אפשרויות להסדרת חובות. זה יכול להיות כרוך בארגון מחדש של ההלוואה, הפחתת סכום החוב הכולל, או ויתורים אחרים שמאפשרים את ההחזר.
 • הסכם רשמי: שואפים לקבל כל הסדר שיושג עם הבנק בהסכם בכתב. זה מבטיח ששני הצדדים מסונכרנים לגבי התנאים החדשים ומונע מחלוקות עתידיות.
 • ציות: הקפידו על התנאים המוסכמים בקפדנות כדי לבנות מחדש את האמון עם הבנק ולהימנע ממצוקה כלכלית נוספת.

הבנקים מעדיפים פעמים רבות להסדיר חובות במקום לבצע פעולות משפטיות ממושכות ויקרות, במיוחד כאשר ברור שהחייב עומד בפני קשיים כלכליים אמיתיים. משא ומתן מוצלח יכול לספק סעד לחייב תוך מתן אפשרות לבנק לגבות חלק מהכספים המושאלים, מה שהופך אותו לפתרון מעשי עבור שני הצדדים.

מחיקת חובות למס הכנסה

למחיקת חוב מס הכנסה, במיוחד עבור עצמאים המתמודדים עם קשיים כלכליים, ישנה חשיבות מכרעת לטפל בחוב באופן יזום. חוק חדלות הפירעון מאפשר אפשרות לסלק חובות מס הכנסה בתנאים מסוימים. חייבים המבקשים סעד באמצעות חדלות פירעון חייבים לדווח במדויק על מצבם הכלכלי, לרבות כל התחייבות למס הכנסה.

אסטרטגיה יעילה כרוכה במשא ומתן עם רשויות המס, ומומלץ להיתמך בעורך דין מנוסה בהסדר חובות וחדלות פירעון. מומחה כזה יכול לסייע במשא ומתן בתנאים שעשויים לכלול הפחתת חיובי הריבית או אפילו את סכום הקרן של חוב המס. 

תהליך זה מצריך הבנה מקיפה של התחייבויותיו הכספיות של החייב וגישה אסטרטגית להצגת עניינו בפני רשויות המס.

מחיקת חובות ארנונה

מחיקת חובות ארנונה כרוכה בהליכים מנהליים שבהם אנשים פרטיים או בעלי עסקים יכולים לבקש להפחית או לבטל את התחייבויות הארנונה שלהם בדרכים משפטיות. 

תהליך זה מוקל לרוב על ידי יועצים בתחום הארנונה המתמחים בניווט במורכבות של חוקי המס המקומיים והתהליכים המנהליים. 

הצורך בפעולה כזו נובע בדרך כלל משומות ארנונה שגויות עקב טעויות בסיווג הנכס, מדידת גודל או פיקוח מינהלי אחר. 

כדי לזכות במחיקת חוב יש לעמוד בתנאים מסוימים:

 • היעדר נכסים משמעותיים על ידי החייב
 • פיגורים בארנונה של שלוש שנים לפחות 
 • מאמצי גבייה של הרשויות מוצו כלפי החייב. 

במקרים בהם ההחזר נחשב בלתי אפשרי, הרשויות המקומיות עשויות לבחור לוותר על החוב כדי למנוע מחלוקות משפטיות ממושכות ועלויות מנהליות. בנוסף, התיישנות יכולה למלא תפקיד מכריע, ולפטור את החייבים מתשלום אם יתגלו טעויות לאחר תקופה משמעותית. 

משא ומתן עם רשויות מקומיות יכול גם להוביל להסדרים, שיציעו פתרון פרגמטי לשני הצדדים. התקשרות עם יועץ ארנונה מיומן חיונית לטיפול ופתרון סכסוכי ארנונה בצורה יעילה.

שאלות על מחיקת חובות בעזרת הסדר חוב

אלו חובות נמחקים ?

ניתן למחוק את רוב החובות, למעט התחייבויות מסוימות כמו מזונות וקנסות, שעלולים לדרוש פתרונות חלופיים בשל טבעם. יש לטפל בחובות באופן מיידי כדי למנוע צבירת ריבית וחיובים נוספים.

מתי ניתן למחוק חובות ?

ניתן להפטר מהחובות בכל עת ורצוי לא להתעכב. טיפול בחובות מוקדם יכול למזער את צבירת הריבית והעמלות הנוספות, משמעותי עבור אנשים המתמודדים עם קשיים כלכליים להתחיל בהליך הפחתת החוב באופן מיידי.

מי זכאי למחיקת חובות ?

כל אדם בישראל יכול לבקש סילוק חובות, אך חובות שנוצרו באמצעים לא אתיים עלולים לפסול אנשים מתהליכי מחיקה מסוימים עקב חוסר תום לב.

כמה זמן לוקח למחוק חובות ?

משך זמן מחיקת החוב משתנה, כאשר הליכי חדלות פירעון נמשכים עד מספר שנים, בעוד שהסדרי הנושים עשויים להיות מהירים יותר אך מחייבים הון מראש.

מרגישים מוצפים מהחובות? אובליגור יכולים לעזור!

מעל 20 שנות ניסיון ושיעור הצלחה של 93%: אובליגור עזרו לאלפי אנשים בדיוק כמוך להשיג חופש מחובות. יש לנו רקורד מוכח של הצלחה והמומחיות להדריך אותך בכל שלב במסע.

 • פתרונות מהירים ויעילים: תוך 60 דקות בלבד, תהיה לך הבנה ברורה של האפשרויות שלך ותוכנית מותאמת אישית להתמודדות עם החוב שלך. אנו מציעים פתרונות חכמים המותאמים למצב הספציפי שלכם, ומבטיחים שתקבלו את הדרך המהירה והיעילה ביותר לרווחה כלכלית.
 • תמיכת מומחים בכל שלב של הדרך: לא תהיו לבד בזה. צוות אנשי הפיננסים המנוסים שלנו, לרבות בנקאים וכלכלנים לשעבר, יעמוד לצידך לאורך כל התהליך, ויעניקו ליווי והכוונה מקצועיים.

אל תחכו יותר: קחו שליטה על הכספים שלכם עוד היום! קבעו פגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות עם וגלו כיצד נוכל לעזור לכם להשיג חופש כלכלי. התקשרו עכשיו או פנו אלינו באינטרנט כדי להתחיל!

אולי יעניין אותך גם..
הסדר חובות מול בנקים לעוסק מורשה בחובות
הסדרי חוב
הסדר חובות מול בנקים לעוסק מורשה בחובות

אתם עצמאים עם עסק משלכם ונקלעתם לחובות מול הבנקים? אל תתביישו, זה קורה ליותר ויותר בעלי עסקים בתקופה כלכלית מאתגרת כמו זו. אבל אל דאגה, יש פתרונות! בואו נדבר על איך להתמודד עם המצב ולצאת מזה בשלום.

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק ירושלים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק ירושלים

נכנסתם לסחרור של חובות ולא יודעים איך לצאת מזה? אל דאגה, אתם לא לבד. בנק ירושלים, כמו כל בנק אחר, מציע ללקוחותיו אפשרות להגיע להסדר חוב שיקל על ההחזר ויאפשר לכם לחזור למסלול. בואו נבין יחד איך עושים את זה נכון.

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק לאומי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק לאומי

אם הגעת למצב של חובות בבנק לאומי, יש דרכים להסדיר את המצב בצורה נוחה וידידותית, ללא הליכים משפטיים ומורכבים. בואו נצלול לתוך העולם של הסדרי חוב ונראה איך אפשר לצאת מן המכשול הכלכלי הזה בשלום.

קרא עוד »
מחיקת חובות ללא פשיטת רגל
הסדרי חוב
מחיקת חובות ללא פשיטת רגל

חובות יכולים להיות סיוט אמיתי, גורמים לחרדה מתמדת ולתחושת מחנק. אבל אל דאגה! יש פתרון שיכול להציל אתכם מהמצב הזה מבלי שתצטרכו לעבור את כל התסכול והקשיים של הליך פשיטת רגל – מחיקת חובות ללא פשיטת רגל. בואו נצלול לתוך הנושא ונראה איך זה עובד, מה היתרונות, ומה צריך לעשות כדי להשיג את זה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לחברות בחובות
הסדרי חוב
מחיקת חובות לחברות בחובות

אתם יודעים את זה – אין תחושה רעה יותר מלדעת שהחברה שלכם שוקעת לתוך בור של חובות. כל בוקר אתם מתעוררים עם דאגה כבדה על הלב, חוששים מהרגע שבו ידפקו בדלת נושים זועמים או עורכי דין נחושים. אבל אל דאגה, יש פתרון! אנחנו כאן כדי לספר לכם איך ניתן למחוק חובות לחברות ולצאת מהסחרור הזה אל עבר אופק כלכלי בהיר יותר. אז בואו נצלול פנימה ונגלה איך עושים את זה נכון.

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק הפועלים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק הפועלים

אם נקלעתם לסיטואציה לא נעימה של חובות מול בנק הפועלים, אל דאגה – אתם לא לבד במערכה. עם ניסיון של מעל 20 שנה וקרוב ל-100% הצלחה בסגירת חובות, אנחנו באובליגור כאן כדי לעזור לכם להשיג הסדר חוב משתלם ולצאת לדרך חדשה. בואו נראה איך עושים את זה נכון, מהר ובלי כאבי ראש מיותרים!

קרא עוד »
הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי

גיבוש הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי הוא צורך ממשי עבור רבים המתקשים לעמוד בהחזרי ההלוואות והמשכנתאות שנטלו מהבנק. במאמר זה נסקור כיצד ניתן להגיע להסדר חוב ולהקל על נטל ההחזרים.

קרא עוד »
הסדר חוב עם בנק איגוד
הסדרי חוב
הסדר חוב מול בנק אגוד

מצאת את עצמך במצוקה כלכלית וקשה לך להתמודד עם החובות מול הבנק? אל דאגה, הסדר חוב יכול להיות הפתרון המושלם עבורך. בבנק אגוד, כמו בכל בנק אחר, ניתן להגיע להסדרי תשלומים שיקלו על נטל ההחזרים החודשי. בעזרת ליווי מקצועי של יועצים פיננסיים מנוסים, תוכל לצאת מהסחרור הכלכלי ולהתחיל דרך חדשה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק הפועלים
הסדרי חוב
מחיקת חובות למעוטי יכולת

על מנת למחוק חוב, ובפרט במקרה של מעוטי יכולת, נדרש תחילה להבין מהו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אם כן, דיני חדלות פירעון הינם חוקים המתייחסים למצב שבו אין באפשרותו של אדם שחב דבר מה על פי חוק לגורם אחר, לפרוע ולשלם את חובו.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק הפועלים
הסדרי חוב
הסדר חובות מול בנקים לחברות

במסגרת הליך זה, אנו מקצים בעל מקצוע שינהל עבורכם מו"מ עם המחלקה הפיננסית של הבנק, או עורך דין חיצוני הפועל מטעם הבנק, על מנת למצוא פתרון למצב מורכב מסוים. הסידור עשוי לכלול תשלום חודשי נמוך יותר או פריסת ההלוואה לתקופה ארוכה יותר. יתכן גם שהסידור יכלול סכומי פיצוי חלקיים או סגירת החוב בהפחתה משמעותית.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק הפועלים
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנק הפועלים

מצב של חובות, במיוחד כשמדובר על חובות גדולים, הוא אינו מצב נעים לא משנה מי החייב ולמי החוב. יחד עם זאת, כאשר מדובר על חובות לבנקים, ובפרט לבנק הפועלים המהווה את הבנק הגדול ביותר בארץ, החוב הופך להיות לא נעים עוד יותר, שכן הבנקים יודעים כיצד לגבות כסף מלקוחותיהם בצורה טובה לצערנו.

קרא עוד »
מחיקת חובות בהליך החדש
הסדרי חוב
מחיקת חובות בהליך החדש

חשוב לדעת כי החוק (חוק חדלות פירעון) מעניק לכם את האפשרות למחיקת חובות. החוק החדש שונה מפקודת פשיטת הרגל הישנה, לטוב ולרע. החוק החדש מציע הליך שאינו קל עבור החייב, הליך הכולל מגבלות, צו תשלומים וכינוס נכסים. אך בסופו ישנו הפטר שמשמעותו מחיקת החובות. וזהו יכול להיות גלגל ההצלה לרבים אשר שקעו בחובות ואינם רואים מוצא אחר.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנק לאומי
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנק לאומי

בנק לאומי הוא אחד הבנקים הגדולים והחשובים בישראל, בנק המספק הלוואות ואשראי לאנשים פרטיים ועסקים. וזה גם מסביר מדוע רבים מאיתנו מגיעים למצב שבו הם חייבים כספים לבנק ומחפשים אחר פתרונות למחיקת החוב.

קרא עוד »
פתרונות למחיקת חובות
הסדרי חוב
פתרונות למחיקת חובות

ניהול חובות הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שאנשים ומשקי בית רבים נתקלים בהם במהלך חייהם. ההשלכות של חובות יכולות להיות משמעותיות, ולכן חשוב לפעול באופן מושכל ומתוכנן כדי להתמודד עם המצב בצורה הטובה ביותר.

קרא עוד »
עזרה עם חובות ועיקולים
הסדרי חוב
עזרה עם חובות ועיקולים

נתקעתם במערבולת של חובות ואינכם יודעים איך לצאת ממנה? במאמר זה נציע לכם דרכים יעילות ומעשיות להתמודדות עם חובות ועיקולים, תוך שימוש בכלים משפטיים ופיננסיים שיכולים להקל על מצבכם.

קרא עוד »
הסדרי חוב מול נושים
הסדרי חוב
יש לי חובות מה עושים?

חובות כספיים הם מצב שכיח למדי בחיינו. אם זה חוב על כרטיס אשראי, הלוואה או חשבונות שלא שולמו, רבים מאיתנו מתמודדים עם חובות בשלב כלשהו בחייהם. למרות שחובות יכולים להוות מקור ללחץ ודאגה, חשוב לזכור שיש דרכים רבות להתמודד איתם בהצלחה.

קרא עוד »
הסדרי חוב
הסדרי חובות עקב המצב

מלחמה לא רק גובה מחיר אנושי אלא גם מטילה עלויות כלכליות משמעותיות, משבשת את חיי היומיום, משפיעה על המורל הלאומי, ומלחיצה את הכלכלה באמצעות גיוס מילואים והשפעות אחרות. תרחיש זה הוביל משפחות ובעלי עסקים רבים להתמודד עם אתגרים פיננסיים.

קרא עוד »
הסדרי חוב מול נושים
הסדרי חוב
הסדרי חוב מול נושים

הסדר חוב הוא הליך פורמלי שתורם לאדם שעמוס בחובות בלתי עבירים, שמטרתו לנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי עם נושים. הסכם זה כרוך בדרך כלל בהתחייבות של החייב להחזיר חלק מוגדר מהחובות הקיימים, שהוא נמוך מהסכום המלא.

קרא עוד »
איחוד תיקים
הסדרי חוב
איחוד חובות

בעולם הפיננסי המורכב של ימינו, רבים מאיתנו מוצאים עצמם נתונים במערבולת של חובות ותיקים, המצטברים לאורך זמן ומהווים נטל כבד על התקציב האישי והמשפחתי. חובות אלו יכולים להיות תוצאה של הלוואות צרכניות, חובות כרטיסי אשראי, משכנתאות ועוד. כאשר כל חוב נושא עמו תנאים שונים, ריביות ותקופות החזר שונות, הניהול הפיננסי הופך למשימה מורכבת ולעיתים גם מעיקה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול הבנק

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא או ההלוואות שלכם? האם אתם חוששים שהבנק ינקוט בצעדים נגדכם בגלל פיגורים בתשלומים? אל דאגה – יש פתרון!

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנקים

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי החובות שלכם לבנקים? האם אתם מרגישים שאתם תקועים במלכודת? האם אתם רוצים להתחיל מחדש ולשקם את חייכם הכלכליים? אם כן, המאמר הזה הוא בשבילכם.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
מחיקת חובות

במאמר זה נסקור את היתרונות והחסרונות של מחיקת חובות, נבחן את השפעתה על החברה והכלכלה, ונראה מהן הדרכים הטובות ביותר ליישם אפשרות זו. מחיקת חובות יכולה להיות כלי יעיל אם היא מנוהלת בצורה אחראית, ואנו מאמינים שחשוב לבחון אותה לעומק.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
מה זה הסדר חוב

הסדר חוב הוא הליך משפטי שבו נושה וחייב מנסים להגיע להסכמה על תשלום חובות החייב. המטרה היא לאפשר לחייב להחזיר את חובותיו באופן מסודר, תוך מתן הזדמנות לחייב לשקם את מצבו הכלכלי.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חובות ללא חדלות פירעון

יש לכם חובות שקשה לכם לעמוד בהם? אתם מוצאים את עצמכם מתקשים לשלם את החשבונות וההלוואות בזמן? אל דאגה, יש פתרון שיכול לסייע לכם להתאושש כלכלית מבלי לפגוע בכם או בנושים שלכם – הסדר חובות ללא חדלות פירעון.

קרא עוד »
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות
הסדרי חוב
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות

עסקים רבים נקלעים לקשיים כלכליים ולחובות כבדים. אם אתם בעלי עסק המתקשה לעמוד בהחזר חובות, אל תתייאשו. קיימות דרכים להסדיר את החובות ולהמשיך לנהל עסק רווחי. במאמר זה תמצאו מידע על האפשרויות השונות להסדר חובות.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
הסדר חובות בהוצאה לפועל

עבור אנשים הסובלים מחובות עצומים, התמודדות מול הליכי גביית חובות מהווה אתגר מרכזי. למרות שהסיכון לחילוט נכסים מתנופף בצורה מאיימת, אין צורך לוותר על כל תקווה. בעזרת ייעוץ משפטי מיומן, ייתכן שעדיין יובטחו הסדרי חוב נוחים, ויחסכו מהחייב קשיים מיותרים.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות אשראי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברת האשראי

הסדר חוב הוא אסטרטגיה פיננסית חיונית עבור אנשים הנאבקים מול חובותיהם. הסדר חוב כרוך במשא ומתן עם נושים לפירעון חוב בסכום נמוך מהסכום הנקוב. תהליך זה יכול לספק הקלה עבור אלה שאינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות החוב שלהם במלואן, ומציע דרך להתאוששות פיננסית.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות סלולר
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברות סלולר

בנוף של התקשורת הישראלית, הסדר חוב הופך להכרחי כאשר לקוחות צוברים חשבונות שטרם שולמו עם חברות טלקום כמו פלאפון, סלקום, פרטנר, HOT מובייל, גולן טלקום וויקום. חובות אלו נובעים לרוב מהתחייבויות חוזיות לשירותים כגון תוכניות סלולר, אינטרנט ושירותי טלקום אחרים.

קרא עוד »
הסדר חוב בחדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חוב בחדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצב קיצון שבו אדם או עסק אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם. במקרים רבים, חדלות פירעון יכולה להוביל לפירוק העסק או פשיטת רגל של האדם.

קרא עוד »
הסדרי חוב
הסדרי חוב
הסדר חובות מול ספקים

הסדר חובות מול ספקים הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור עסקים שנקלעו לקשיים כלכליים ומתקשים לעמוד בהתחייבויות התשלומים שלהם כלפי ספקים. במצב שכזה, הדרך המועדפת צריכה להיות מציאת הסדר מוסכם עמם שיאפשר המשך פעילות תקינה.

קרא עוד »
שיקום כלכלי
הסדרי חוב
הסדרי חוב ושיקום כלכלי

שיקום והבראה זה הזדמנות. הזדמנות שהמדינה נותנת לבן אדם שהסתבך בחובות לפתוח דף חדש בחיים. למה כדאי למדינה לעשות את זה? מאוד פשוט.

קרא עוד »
איך יוצאים מחובות?
הסדרי חוב
איך יוצאים מחובות?

חוב זה בעצם כל סכום כסף שאנחנו חייבים למישהו. יש לו הרבה שמות היום. אנחנו מקבלים פרסומות על הלוואות, לקחת הלוואות, לקבל אשראי, לקבל מסגרות, כל אלה הם שמות לחוב.

קרא עוד »
דילוג לתוכן