הסדרי חובות עקב המצב

מלחמה לא רק גובה מחיר אנושי אלא גם מטילה עלויות כלכליות משמעותיות, משבשת את חיי היומיום, משפיעה על המורל הלאומי, ומלחיצה את הכלכלה באמצעות גיוס מילואים והשפעות אחרות. תרחיש זה הוביל משפחות ובעלי עסקים רבים להתמודד עם אתגרים פיננסיים.
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן עניינים

דני ליבנה - אובליגור הסדרי חוב

חברת אובליגור מספקת ייעוץ פיננסי וליווי מקצועי בתחום הכלכלי לאלפי חייבים, אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית, ובעזרת ההדרכה הכלכלית הנכונה והאפיקים בהם החברה פועלת במישור הפיננסי מול המערכת הבנקאית ו/או הנושים, אינספור לקוחות הצליחו לפתוח דף חדש ונקי מחובות.

תוכן עניינים

הסדרי חובות בעקבות המלחמה

בתגובה לתנאי המלחמה, רשות האכיפה והגבייה נקטה באמצעים להקלת חובות:

 • מועדי תשלום דחויים: מועדי התשלום עבור צווים קיימים נדחים עד להפסקת הנסיבות המיוחדות. הקלה זו חלה על אנשים עם צווי תשלום חודשיים מתמשכים בביצוע וכאלה הנמצאים בהליכי חדלות פירעון.
 • דחייה אוטומטית: לא נדרשת בקשה רשמית לדחיית תשלומים, ולא יוטלו קנסות על דחיית תשלומים בתקופה זו.
 • צבירת ריבית: הדחייה אינה גוררת ריבית נוספת על חובות.
 • חריגות: ההקלה אינה חלה על חובות מזונות.

בנוסף להארכות אוטומטיות במועדי התשלום, רשות האכיפה והגבייה הציגה הקלות נוספות כדי להתמודד עם המצב הנוכחי:

 • ביטול פעולות גבייה: חייבים יכולים להגיש בקשה להפסקת מאמצי הגבייה המתמשכים.
 • הפחתת פיגורים: ישנה אפשרות לבקש הפחתת פיגורים שנצברו, הפרשי הצמדה וריבית.
 • ארגון מחדש של חובות: נשקללות הצעות לארגון מחדש של חובות או דחיית מועדי תשלום.

אפשרויות אלו נגישות באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של רשות האכיפה. לחסרי ייצוג משפטי יש לבחור באפשרות "מבצע חרבות ברזל" בטופס לציון ההקלה הרצויה. הפונים נדרשים לפרט את הנסיבות האישיות המצדיקות את בקשתם, בהתחשב בהקשר הביטחוני.

למרות הפחתת הפעולות הפיזיות, משרדי האכיפה מבטיחים טיפול מהיר ואמפתי בשירותים מקוונים.

חייבים להישאר קשובים לעדכונים רשמיים, שכן תנאים עשויים להתפתח, שעלולים לסיים או להאריך הקלות אלו בהתבסס על משך המלחמה והשפעתה.

הסדר חוב מול הבנק

הסדרי חובות עם בנקים כרוכים במשא ומתן המתנהל בדרך כלל בין עורך דין של לקוח לבין נציגיו המשפטיים של הבנק, במטרה להבטיח תנאים נוחים כמו ריבית מופחתת או תקופות החזר ממושכות. במקרים מסוימים, הסכמים עשויים אפילו לכלול החזרים חלקיים של הלוואות להסדר מלא של החוב. 

בעוד שלקוחות יכולים ליצור קשר עצמאי עם פקידי בנק או מחלקות משפטיות, חוסר המומחיות במערכות משפטיות ובנקאות, כמו גם כישורי משא ומתן, עלולים להפריע להשגת תוצאות מיטביות. 

מומחים בתחום מביאים ניסיון רב ערך ומינוף משא ומתן, שמובילים לרוב להסדרים מועילים יותר. בנקים, המכירים במעורבותם של אנשי מקצוע משפטיים, עשויים לאמץ גישה זהירה יותר ונוטים יותר להציע תנאים טובים יותר כדי למנוע מחלוקות משפטיות ממושכות, תוך עדיפות לפתרון מהיר ופונקציונלי.

מהו סדר הפעולות שיש לנקוט במקרה של חובות לבנק?

בעת ביצוע הסדר חוב, חייב צריך להציג בפני הנושה הצעה משכנעת, הכוללת בדרך כלל:

 • תוכנית עסקית מובנית: תוכנית מפורטת המציגה אסטרטגיות התאוששות ומאמצי ייצוב פיננסי שלאחר המשבר.
 • הסבר החוב: רציונל ברור מאחורי יצירת החוב, תוך שימת דגש על נסיבות שאינן בשליטת החייב כדי לטפח אמפתיה ותמיכה בנקאית.
 • אחריות ומחויבות: הכרה במצוקה הפיננסית עם מחויבות אמיתית להחזר החוב משפרת את האמינות ושיתוף הפעולה הבנקאי.
 • גילוי נכסים: שקיפות מלאה לגבי חיסכון, השקעות וקנסות פוטנציאליים עבור משיכות מוקדמות היא חיונית.
 • בטחונות וערבויות: רישום ניירות ערך אפשריים כמו שעבוד רכוש או ערבים מחזק את הצעת הפשרה.

רצוי לחפש פשרה באופן יזום לפני הסלמה למחלקות משפטיות או ליועץ חיצוני, דבר שעלול לגרור עלויות נוספות ומורכבות משפטית. 

בנקים עשויים לנקוט בפעולות אכיפה, לרבות עיקולים והגבלות חשבונות, כדי לגבות חובות. בתרחישים תאגידיים, בנקים עשויים לנהל הליכי כינוס או פירוק. עמידה בזמנים היא המפתח; חובות ממושכים שלא נפתרו עלולים להגביר את פתיחות הבנק למשא ומתן, מה שעלול להוביל להפחתת סכומי הפשרה.

מהם השיקולים שהבנק לוקח בחשבון בהחלטתו אם להסכים להסדר חוב?

קבלת הסדר חוב או הפחתת החוב מותנית בגורמים שונים:

 • גודל החוב: הסכום הכולל שחייבים משפיע על מרחב המשא ומתן.
 • גיוון נושים: נוכחות ומספר הנושים מעבר לבנק משפיעים על אפשרויות הסידור.
 • היררכיית הנושים: סדר העדיפות של הנושים במאמצי הגבייה משחק תפקיד קריטי.
 • אבטחת בטחונות: האופי והערך של נכסים המובטחים כנגד הלוואות הם שיקולים מרכזיים.
 • שעבוד בנקים: שעבודים קיימים על נכסים משפיעים על הגמישות של הבנק במשא ומתן.
 • רמת ניהול: בין אם הסניף או המחלקה המשפטית של הבנק מטפלים בתיק יכול לשנות באופן משמעותי את התוצאות של דיוני הסדר החוב.

מה זה הסדר נושים?

הסדר נושים מייצג משא ומתן בין חייבים לנושים שמטרתה ארגון מחדש של פירעון החוב. 

 • ישימות רחבה: מתאים לאנשים פרטיים, עסקים קטנים ותאגידים גדולים במגזרים שונים.
 • פשרה פיננסית: ההסדר כולל תוכנית מוסכמת הדדית להקל על החזר החוב.
 • תנאים גמישים: בדרך כלל כוללים הקלות כמו הפחתת חובות, לוחות תשלומים נוחים או צורות אחרות של הקלות פיננסיות.
 • מטרה: בעיקר לאפשר לחייבים למלא את התחייבויותיהם הכספיות בתנאים מתוקנים וניתנים לניהול.

הסדרים כאלה הם פתרונות אסטרטגיים לניהול חובות, המציעים גישה מובנית לפתרון התחייבויות פיננסיות תוך התחשבות באינטרסים של שני הצדדים המעורבים.

הסדר נושים לפי חוק חדלות פירעון

לפי סעיף 185 לחוק חדלות הפירעון, חייבים רשאים להציע פשרה לטיפול בחובותיהם במסגרת חדלות הפירעון. השלבים העיקריים הם:

 • בקשה לבית המשפט: חייבים מגישים את הצעות הפשרה שלהם לבית המשפט, אשר מעריך את תקפות ההצעה והשפעתה הפוטנציאלית על תהליך חדלות הפירעון.
 • אסיפת נושים: מנהל ממונה מארגן פגישה בה נושים בוחנים ומצביעים על ההצעה, עם החלטות המבוססות על היקף החוב ותביעות הנושים.
 • קריטריוני אישור: הסדר מחייב רוב הצבעות בכל אסיפת נושים ולפחות 75% מכוח ההצבעה, למעט נמנעות.
 • ביקורת שיפוטית: לאחר אישור הנושים, בית המשפט מעריך את הגינות ההסדר, תוך שמירה על הסמכות לאשר הסכמים גם אם לא אושרו פה אחד על ידי הנושים, מה שמבטיח יחס הוגן בין כל הצדדים המעורבים.

הסדר נושים בהוצאה לפועל

במקרים של חדלות פירעון הכוללים חובות מתחת ל-150,000 ש"ח, החייבים וגם הנושים מחויבים לבחון תכנית תשלומים מוסכמת הדדית לפני פתיחת הליכים פורמליים. היבטים מרכזיים כוללים:

 • הסכם מוחלט: באופן אידיאלי, תוכנית התשלומים מוסכמת על ידי החייב וכל הנושים, אם כי קיימים חריגים שבהם האישור עשוי להתקדם ללא הסכמה פה אחד לאחר פגישת נושים ואישור לאחר מכן על ידי רשם ההוצאה לפועל.
 • תיאום פגישה: לצורך בדיקת זכאות החייב, יקבע רשם ההוצאה לפועל פגישה בלשכת ההוצאה לפועל תוך 30 יום לדיון בהסדרי תשלום אפשריים.
 • הובלת הנציגות: עובד מערכת הוצאה לפועל ינחה את הפגישה, ויבטיח השתתפות הן של החייב והן מהנושים הרשומים.
 • תוצאה מחייבת: תוכנית תשלומים מוצלחת, שאושרה על ידי כל הצדדים, תוביל לעצירת מאמצי הגבייה או סגירת תיקים הקשורים לחובות המוסכמים, ולמעשה תחייב את הצדדים המעורבים לתנאי ההסדר.

מה ההבדל בין הסדר חובות לאיחוד חובות?

הסדר חוב ואיחוד חובות הן אסטרטגיות פיננסיות שונות לניהול חוב:

 • הסדר חוב: כרוך במשא ומתן על הפחתת סכום החוב הכולל עם הנושים, במטרה להסדיר את החוב בפחות מסכום החוב. התשלום המופחת המוסכם נחשב להסדר מלא של החוב.
 • איחוד חובות: כרוך בשילוב חובות מרובים לתשלום אחד, בדרך כלל על ידי מתווך המחלק תשלומים חודשיים לנושים תמורת עמלה. בניגוד להסדר חוב, איחוד מתמקד בייעול תשלומים מבלי להפחית את סכום החוב.

ניתן להשתמש בשתי האסטרטגיות על ידי יחידים ועסקים כדי לנהל חובות ביעילות ולהימנע מהליכים משפטיים. עם זאת, הסדר החוב מכוון ישירות להפחתת נטל החוב, בעוד האיחוד שואף לפשט את החזר החוב.

מה ההבדל בין הסדר חובות לבין חדלות פירעון?

הסדר חוב וחדלות פירעון הם פתרונות פיננסיות שונים לטיפול בחוב:

 • הסדר חוב: הסכם חוזי זה כולל משא ומתן בין החייב לנושה להפחתת סכום החוב, הנערך בדרך כלל מחוץ להליכים בבית המשפט. הוא מתמקד בתנאים מוסכמים הדדיים להפחתת החוב, ומקל על פתרון ללא אכיפה רשמית.
 • חדלות פירעון: מייצגת הליך משפטי שבו מוכרת רשמית חוסר יכולתו של החייב לעמוד בהתחייבויות פיננסיות, מה שמוביל לרוב לאכיפת ארגון מחדש של חובות או פירוק נכסים. חדלות פירעון עלולה להזיק יותר לשני הצדדים בשל אופיה הפורמלי, בפיקוח בית המשפט, ועלולה לגרום לעלויות גבוהות יותר ולמשכי זמן ארוכים יותר.

חייבים השוקלים את האפשרויות הללו חייבים להתכונן ביסודיות, להציג תיאור ברור ואחראי של מקור החוב, למעט התנהגות פיננסית פזיזה, כדי להבטיח תוצאה חיובית.

מרגישים שהכספים שלכם שוקעים בחול טובעני? אובליגור הוא חבל ההצלה שלכם!

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון ורקורד מוכח של הצלחה (93%!), עזרנו לאלפים לברוח מאחיזת החוב ולהשיג חופש כלכלי. דמיינו את ההקלה של נשימה קלה, בידיעה שאתם בדרך לעתיד מזהיר יותר.

תוך שעה אחת בלבד, אתם יכולים להשיג בהירות ושליטה. צוות המומחים הפיננסיים המנוסים שלנו יעבוד איתכם כדי לעצב תוכנית מותאמת אישית שתתאים למצב ולמטרות הייחודיות שלך. אנו מציעים פתרונות חדשניים לכל סוג חוב, מכרטיסי אשראי ועד למשכנתאות, ומעניקים תמיכה בלתי מעורערת בכל שלב.

הנה הסיבה שאובליגור בולטת:

 • תוצאות שניתן לסמוך עליהן: אנו מגבים את המומחיות שלנו עם אחוזי הצלחה של 93% וניסיון של עשרות שנים.
 • מותאם לך: מצבך ייחודי, וכך גם הפתרונות שלנו. אנחנו לא מאמינים בפתרון אחד שמתאים לכולם.
 • התחלה מהירה להצלחה: קבלו מפת דרכים ברורה להתאוששות תוך 60 דקות בלבד.
 • לצידכם: הצוות המסור שלנו כאן כדי להדריך ולתמוך בך לאורך כל המסע שלך.

אל תיתנו לחובות להטביע את החלומות שלך. ביצעו פעולה היום והתחיל ולבנות מחר בהיר יותר. צרו קשר עכשיו עם אובליגור לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות!

אולי יעניין אותך גם..
פתרונות למחיקת חובות
הסדרי חוב
פתרונות למחיקת חובות

ניהול חובות הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שאנשים ומשקי בית רבים נתקלים בהם במהלך חייהם. ההשלכות של חובות יכולות להיות משמעותיות, ולכן חשוב לפעול באופן מושכל ומתוכנן כדי להתמודד עם המצב בצורה הטובה ביותר.

קרא עוד »
עזרה עם חובות ועיקולים
הסדרי חוב
עזרה עם חובות ועיקולים

נתקעתם במערבולת של חובות ואינכם יודעים איך לצאת ממנה? במאמר זה נציע לכם דרכים יעילות ומעשיות להתמודדות עם חובות ועיקולים, תוך שימוש בכלים משפטיים ופיננסיים שיכולים להקל על מצבכם.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
מחיקת חובות בעזרת הסדר חוב

הסדר חוב הוא תהליך משפטי או פיננסי שבו החייב והנושים מגיעים להסכמה על תוכנית לתשלום החובות, בדרך שתאפשר לחייב לנהל את חייו בצורה נורמלית ולהימנע מפשיטת רגל. התהליך יכול לכלול פירעון חוב בצורה מסודרת, דחיית תשלומים, הקטנת סכומי החוב ואף מחיקת חלק מהחובות במקרים מסוימים.

קרא עוד »
הסדרי חוב מול נושים
הסדרי חוב
יש לי חובות מה עושים?

חובות כספיים הם מצב שכיח למדי בחיינו. אם זה חוב על כרטיס אשראי, הלוואה או חשבונות שלא שולמו, רבים מאיתנו מתמודדים עם חובות בשלב כלשהו בחייהם. למרות שחובות יכולים להוות מקור ללחץ ודאגה, חשוב לזכור שיש דרכים רבות להתמודד איתם בהצלחה.

קרא עוד »
הסדרי חוב מול נושים
הסדרי חוב
הסדרי חוב מול נושים

הסדר חוב הוא הליך פורמלי שתורם לאדם שעמוס בחובות בלתי עבירים, שמטרתו לנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי עם נושים. הסכם זה כרוך בדרך כלל בהתחייבות של החייב להחזיר חלק מוגדר מהחובות הקיימים, שהוא נמוך מהסכום המלא.

קרא עוד »
איחוד תיקים
הסדרי חוב
איחוד חובות

בעולם הפיננסי המורכב של ימינו, רבים מאיתנו מוצאים עצמם נתונים במערבולת של חובות ותיקים, המצטברים לאורך זמן ומהווים נטל כבד על התקציב האישי והמשפחתי. חובות אלו יכולים להיות תוצאה של הלוואות צרכניות, חובות כרטיסי אשראי, משכנתאות ועוד. כאשר כל חוב נושא עמו תנאים שונים, ריביות ותקופות החזר שונות, הניהול הפיננסי הופך למשימה מורכבת ולעיתים גם מעיקה.

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
הסדר חוב מול הבנק

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא או ההלוואות שלכם? האם אתם חוששים שהבנק ינקוט בצעדים נגדכם בגלל פיגורים בתשלומים? אל דאגה – יש פתרון!

קרא עוד »
מחיקת חובות לבנקים
הסדרי חוב
מחיקת חובות לבנקים

האם אתם מתקשים לעמוד בתשלומי החובות שלכם לבנקים? האם אתם מרגישים שאתם תקועים במלכודת? האם אתם רוצים להתחיל מחדש ולשקם את חייכם הכלכליים? אם כן, המאמר הזה הוא בשבילכם.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
מחיקת חובות

במאמר זה נסקור את היתרונות והחסרונות של מחיקת חובות, נבחן את השפעתה על החברה והכלכלה, ונראה מהן הדרכים הטובות ביותר ליישם אפשרות זו. מחיקת חובות יכולה להיות כלי יעיל אם היא מנוהלת בצורה אחראית, ואנו מאמינים שחשוב לבחון אותה לעומק.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
מה זה הסדר חוב

הסדר חוב הוא הליך משפטי שבו נושה וחייב מנסים להגיע להסכמה על תשלום חובות החייב. המטרה היא לאפשר לחייב להחזיר את חובותיו באופן מסודר, תוך מתן הזדמנות לחייב לשקם את מצבו הכלכלי.

קרא עוד »
הסדר חובות ללא חדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חובות ללא חדלות פירעון

יש לכם חובות שקשה לכם לעמוד בהם? אתם מוצאים את עצמכם מתקשים לשלם את החשבונות וההלוואות בזמן? אל דאגה, יש פתרון שיכול לסייע לכם להתאושש כלכלית מבלי לפגוע בכם או בנושים שלכם – הסדר חובות ללא חדלות פירעון.

קרא עוד »
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות
הסדרי חוב
הסדר חובות לבעלי עסקים בחובות

עסקים רבים נקלעים לקשיים כלכליים ולחובות כבדים. אם אתם בעלי עסק המתקשה לעמוד בהחזר חובות, אל תתייאשו. קיימות דרכים להסדיר את החובות ולהמשיך לנהל עסק רווחי. במאמר זה תמצאו מידע על האפשרויות השונות להסדר חובות.

קרא עוד »
הסדר חובות בהוצאה לפועל
הסדרי חוב
הסדר חובות בהוצאה לפועל

עבור אנשים הסובלים מחובות עצומים, התמודדות מול הליכי גביית חובות מהווה אתגר מרכזי. למרות שהסיכון לחילוט נכסים מתנופף בצורה מאיימת, אין צורך לוותר על כל תקווה. בעזרת ייעוץ משפטי מיומן, ייתכן שעדיין יובטחו הסדרי חוב נוחים, ויחסכו מהחייב קשיים מיותרים.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות אשראי
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברת האשראי

הסדר חוב הוא אסטרטגיה פיננסית חיונית עבור אנשים הנאבקים מול חובותיהם. הסדר חוב כרוך במשא ומתן עם נושים לפירעון חוב בסכום נמוך מהסכום הנקוב. תהליך זה יכול לספק הקלה עבור אלה שאינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות החוב שלהם במלואן, ומציע דרך להתאוששות פיננסית.

קרא עוד »
הסדר חוב מול חברות סלולר
הסדרי חוב
הסדר חוב מול חברות סלולר

בנוף של התקשורת הישראלית, הסדר חוב הופך להכרחי כאשר לקוחות צוברים חשבונות שטרם שולמו עם חברות טלקום כמו פלאפון, סלקום, פרטנר, HOT מובייל, גולן טלקום וויקום. חובות אלו נובעים לרוב מהתחייבויות חוזיות לשירותים כגון תוכניות סלולר, אינטרנט ושירותי טלקום אחרים.

קרא עוד »
הסדר חוב בחדלות פירעון
הסדרי חוב
הסדר חוב בחדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצב קיצון שבו אדם או עסק אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם. במקרים רבים, חדלות פירעון יכולה להוביל לפירוק העסק או פשיטת רגל של האדם.

קרא עוד »
הסדרי חוב
הסדרי חוב
הסדר חובות מול ספקים

הסדר חובות מול ספקים הוא אחד הכלים החשובים ביותר עבור עסקים שנקלעו לקשיים כלכליים ומתקשים לעמוד בהתחייבויות התשלומים שלהם כלפי ספקים. במצב שכזה, הדרך המועדפת צריכה להיות מציאת הסדר מוסכם עמם שיאפשר המשך פעילות תקינה.

קרא עוד »
שיקום כלכלי
הסדרי חוב
הסדרי חוב ושיקום כלכלי

שיקום והבראה זה הזדמנות. הזדמנות שהמדינה נותנת לבן אדם שהסתבך בחובות לפתוח דף חדש בחיים. למה כדאי למדינה לעשות את זה? מאוד פשוט.

קרא עוד »
איך יוצאים מחובות?
הסדרי חוב
איך יוצאים מחובות?

חוב זה בעצם כל סכום כסף שאנחנו חייבים למישהו. יש לו הרבה שמות היום. אנחנו מקבלים פרסומות על הלוואות, לקחת הלוואות, לקבל אשראי, לקבל מסגרות, כל אלה הם שמות לחוב.

קרא עוד »
לוגו של וואטסאפ דברו איתנו בוואטסאפ
דילוג לתוכן